کد الگوریتم مدرسه خودآموز تعاملی (متلب) رایگان

در این پست کد متلب و مقاله الگوریتم مدرسه خودآموز تعاملی به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته است (پایین همین صفحه). این کد از مقاله اصلی الگوریتم برگرفته شده است و شما می توانید به راحتی آن را در متلب اجرا کرده و نتایج آن را مشاهده کنید. این کد مرجع توسط تیم دیپ لرن پلاس تایید شده است.

الگوریتم مدرسه خودآموز تعاملی (Interactive Autodidactic School) یک الگوریتم فرا ابتکاری جدید می باشد که توسط آقای جهانگیری در سال 2020 ارائه شده است. این الگوریتم فراابتکاری الهام گرفته از طبیعت می باشد. این الگوریتم برگرفته از فرآیند توسعه دانش در جامعه دانش آموزان خودآموز است.

ایده کلی الگوریتم پیشنهادی:

ایده اصلی الگوریتم IAS برگرفته از فرآیند توسعه دانش در جامعه دانش آموزان خودآموز استسطح نهایی دانش دانش آموزان، که از طریق نمرات آنها مشخص می شود، در طی یک فرایند خودآموزشی در تعامل با سایر اعضای جامعه افزایش می یابدپارادایمی که در چنین مدرسه خودآموزشی مورد استفاده قرار می گیرد، منجر به افزایش تدریجی دانش و مهارت دانش آموزان می شود، برخی از دانش آموزان، به دلیل مزایای شخصی یا اجتماعی خود، می توانند در برابر جامعه برجسته شوند و نقش رهبر را بگیرند.

مراحل اصلی الگوریتم:

مرحله اول: جلسه آموزش فردی
مرحله دوم: جلسه آموزش جمعی
مرحله سوم: چالش دانش آموز جدید 

مراحل بهینه سازی مدرسه خودآموزی تعاملی

مراحل بهینه سازی مدرسه خودآموزی تعاملی

شما میتوانید کد رایگان الگوریتم مدرسه خودآموز تعاملی را در زبان برنامه نویسی متلب در پایین دریافت کنید.

دانلود کد متلب الگوریتم 

دانلود مقاله الگوریتم 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.