توضیح جامع الگوریتم بهینه ساز گرگ خاکستری + فایل word+ کد متلب رایگان

الگوریتم بهینه ساز گرگ خاکستری یک الگوریتم فرا ابتکاری برای حل مسائل بهینه سازی است که در سال ۲۰۱۴ توسط میرجلیلی و همکاران ارائه شده است[۱]. این الگوریتم از سلسله مراتب رهبری و استراتژی شکار گرگ های خاکستری در طبعیت الهام گرفته شده است. در هر گله از گرگهای خاکستری، سلسله مراتبی اجتماعی مشترکی وجود دارد که قدرت و حاکمیت را تعیین می کند. در این الگوریتم سلسله مراتبی خاصی به نام گرگ های آلفا، بتا، دلتا و گاما شبیه سازی کرده است که در شکل(۱) این سلسله مراتبی نشان داده شده است

شکل (۱): سلسله مراتب گرگ خاکستری

مطابق با شکل(۱)، گرگ ها برای شکار طعمه و حفظ نظم و انضباط در گله به چهار نوع گرگ دسته بندی می شوند. دسته اول، گرگ رهبر به نام گرگ آلفا است که می تواند ماده یا نر باشد و مسئول اخذ تصمیمات حیاتی گله است. با این حال نوعی رفتار دموکراتیک نیز مشاهده شده است که در آن یک آلفا از دیگر گرگ های گروه پیروی می کند.

گرگ های بتا، گرگ های زیردست هستند که به آلفا در تصمیم گیری ها یا فعالیت های دیگر گروه کمک می کنند. در دسته آخر، گرگ هایی هستند که در آخر و بعد از همه اجازه خوردن غذا را دارند. این گرگ ها به عنوان گرگهای امگا شناخته می شوند. این گروه از گرگ ها اهمیت بسیار زیادی دارند زیرا در غیاب این گرگ ها گله ممکن است با برخی مشکلات جنگ داخلی روبرو شود. اگر گرگی آلفا، بتا و یا گاما نباشد ،گرگ زیردست بنام دلتا نامیده می شود .

این گروه شامل گرگ های پرستار، شکارچی و نگهبان است .گرگ های پرستار از گرگ های زخمی گله مراقبت می کنند. شکارچیان در فرآیند شکار طعمه کمک می کنند و گرگ های نگهبان به عنوان مدافع گله در برابر دشمنان خارجی عمل می کنند. گرگ دلتا باید به آلفا و بتا گزارش دهد، اما آن ها بر امگا تسلط دارند[۱]. فلوچارت الگوریتم گرگ خاکستری در شکل(۲) نشان داده شده است.

مراحل اصلی شکار گرگ های خاکستری به صورت زیر است:

  • ردیابی، تعقیب و نزدیک شدن به طعمه
  • تعقیب، محاصره و آزار طعمه تا زمانی که از حرکت بازایستد
  • حمله به سمت طعمه

 

 

دریافت فایل ورود توضیح جامع الگوریتم بهینه ساز گرگ خاکستری رایگان
                   دریافت کد متلب الگوریتم بهینه ساز گرگ خاکستری رایگان 

 

 

 

2 دیدگاه دربارهٔ «توضیح جامع الگوریتم بهینه ساز گرگ خاکستری + فایل word+ کد متلب رایگان»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.