توضیح جامع الگوریتم بهینه ساز گرگ خاکستری + فایل word+ کد متلب رایگان

الگوریتم بهینه ساز گرگ خاکستری یک الگوریتم فرا ابتکاری برای حل مسائل بهینه سازی است که در سال ۲۰۱۴ توسط میرجلیلی و همکاران ارائه شده است[۱]. این الگوریتم از سلسله مراتب رهبری و استراتژی شکار گرگ های خاکستری در طبعیت الهام گرفته شده است. در هر گله از گرگهای خاکستری، سلسله مراتبی اجتماعی مشترکی وجود دارد … ادامه خواندن توضیح جامع الگوریتم بهینه ساز گرگ خاکستری + فایل word+ کد متلب رایگان